تاريخ : سه شنبه بیست و دوم مهر 1393 | 16:15 | نویسنده : گروه استان: کیانی پور -قهرمانی-قاسم نژاد
برای دریافت فایل نامه های اداری روی اینجا کلیک کنید.تاريخ : سه شنبه بیست و دوم مهر 1393 | 16:13 | نویسنده : گروه استان: کیانی پور -قهرمانی-قاسم نژاد
برای دریافت فایل مقالۀ نقد ادبی - تماشای روی ماه - از دکتر فریدون  اکبری شلدره ای روی اینجا کلیک کنید.تاريخ : سه شنبه بیست و دوم مهر 1393 | 16:10 | نویسنده : گروه استان: کیانی پور -قهرمانی-قاسم نژاد
برای دریافت فایل نكات ضروري در رابطه با طرّاحي سؤالات امتحاني روی اینجا کلیک کنید.تاريخ : سه شنبه بیست و دوم مهر 1393 | 16:8 | نویسنده : گروه استان: کیانی پور -قهرمانی-قاسم نژاد
برای دریافت فایل های نظریه های یادگیری شناخت گرایی ، ساختن گرایی و رفتار گرایی روی اینجا کلیک کنید.تاريخ : سه شنبه بیست و دوم مهر 1393 | 16:5 | نویسنده : گروه استان: کیانی پور -قهرمانی-قاسم نژاد
برای دریافت فایل های گزیدۀ روش های تدریس روی اینجا کلیک کنید.تاريخ : یکشنبه بیستم مهر 1393 | 17:10 | نویسنده : گروه استان: کیانی پور -قهرمانی-قاسم نژاد

عید غدیر تجسم روح ولایت بر تارک آسمان نورانی امامت خجسته باد

برکۀ غدیر سرشار احساس عارفانۀ توست مولا !
و سخاوت دستان پیامبری « امین » تا ابد
آسمان را در سینۀ زمین به وسعت نشسته
ای از تبار سبز نجابت درخت
هنوز در میقات عاشقانه ات تلاوت آیات مَن کُنتُ ... می آید مولا !  تاريخ : شنبه نوزدهم مهر 1393 | 13:19 | نویسنده : گروه استان: کیانی پور -قهرمانی-قاسم نژاد

یادروز حافظ گرامی باد

بیستم مهرماه در تقویم کشور ما "یادروز حافظ" نامگذاری شده است. شاعری که در مختصات جغرافیایی کشور خود محدود نشد و سراسر کرۀ زمین را تحت تأثیر اندیشه و تفکّرات متعالی خود قرارداده است.

حافظ سخن بگوی که بر صفحۀ جهان / این نقش ماند از قلمت یادگار عمر

و اما پیام این شاعر بی نظیر در تمام اشعارش به انسان ها این است :

در طریق عشقبازی امن و آسایش بلاست / ریش باد آن دل که با درد تو خواهد مرهمی

اهل کام و ناز  را در کوی رندی راه نیست / رهروی بایدجهان سوزی نه خامی بی غمی  

آدمی از عالم خاکی نمی آید به دست / عالمی دیگر  بباید ساخت وز نو آدمیتاريخ : چهارشنبه شانزدهم مهر 1393 | 20:4 | نویسنده : گروه استان: کیانی پور -قهرمانی-قاسم نژاد
دو اثر ارزشمند در زمینه انشانویسی برای مطالعۀ مدرسان دوره های ضمن خدمت و دبیران ارجمند
زبا ن و ادبیّات فارسی :

1- پرورش هنر استدلال ، مؤلّف ماساکو واتانابه
مترجمان : محمدرضا سرکار آرانی ، علیرضا رضایی و زینب صدوقی
 مشخصات نشر : تهران وزارت آموزش و پرورش ، معاونت پرورشی ، مؤسسه فرهنگی منادی تربیت
  2 - نوشتن خلاق
 دورۀ فشردۀ روشمندخلّاقیّت های زبانی
نویسنده : گابریله ال .ریکو
ترجمه : گروه ترجمه ی کارگاه نوشتن خلاق برلن
مشخصات نشر : تهران کتاب آمهتاريخ : چهارشنبه شانزدهم مهر 1393 | 18:35 | نویسنده : گروه استان: کیانی پور -قهرمانی-قاسم نژاد
برای دریافت فایل گروه کلمات فارسی پایه های هفتم و هشتم روی اینجا کلیک کنید.تاريخ : دوشنبه چهاردهم مهر 1393 | 20:37 | نویسنده : گروه استان: کیانی پور -قهرمانی-قاسم نژاد

جدول بودجه بندی پیش نهادی دروس زبان و ادبیّات فارسی دورۀ اوّل متوسطه در سال تحصیلی 94-93

درس فارسی پایۀ هفتم

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

فروردین

اردیبهشت

32-1

55-33

85-56

96-86

120-97

140-121

148-141

174-149

درس فارسی پایۀ هشتم

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

فروردین

اردیبهشت

28-1

46-29

70-47

76-71

94-77

106-95

110-107

125-111

درس آموزش مهارت های نوشتاری(نگارش و انشا) پایۀ هفتم

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

فروردین

اردیبهشت

24-1

39-25

51-40

56-52

66-57

84-67

88-85

98-89

درس آموزش مهارت های نوشتاری(نگارش و انشا) پایۀ هشتم

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

فروردین

اردیبهشت

24-1

38-25

51-39

54-52

62-55

74-63

80-75

90-81تاريخ : دوشنبه چهاردهم مهر 1393 | 20:31 | نویسنده : گروه استان: کیانی پور -قهرمانی-قاسم نژاد
برای دریافت کتاب راهنمای آموزش معلم فارسی هشتم روی اینجا کلیک کنید.تاريخ : دوشنبه چهاردهم مهر 1393 | 20:28 | نویسنده : گروه استان: کیانی پور -قهرمانی-قاسم نژاد
برای دریافت فایل های کتاب فارسی هشتم روی اینجا کلیک کنید.تاريخ : دوشنبه چهاردهم مهر 1393 | 20:23 | نویسنده : گروه استان: کیانی پور -قهرمانی-قاسم نژاد
برای دریافت فایل های کتاب فارسی هفتم روی اینجا کلیک کنید.تاريخ : دوشنبه چهاردهم مهر 1393 | 20:16 | نویسنده : گروه استان: کیانی پور -قهرمانی-قاسم نژاد
برای دریافت فایل کتاب راهنمای آموزش معلّم مهارت های نوشتاری پایه های هفتم و هشتم

روی اینجا کلیک کنید.تاريخ : دوشنبه چهاردهم مهر 1393 | 20:11 | نویسنده : گروه استان: کیانی پور -قهرمانی-قاسم نژاد
برای دریافت پاورپوینت الفبای نگارش روی اینجا کلیک کنید.تاريخ : دوشنبه چهاردهم مهر 1393 | 20:7 | نویسنده : گروه استان: کیانی پور -قهرمانی-قاسم نژاد
برای دریافت پاورپوینت ساختار و مبانی کتاب آموزش مهارت های نوشتاری پایه های هفتم و هشتم روی اینجا کلیک کنید.تاريخ : دوشنبه چهاردهم مهر 1393 | 19:59 | نویسنده : گروه استان: کیانی پور -قهرمانی-قاسم نژاد
برای دریافت پاورپوینت ارزشیابی کتاب آموزش مهارت های نوشتاری روی اینجا کلیک کنید.تاريخ : شنبه دوازدهم مهر 1393 | 20:14 | نویسنده : گروه استان: کیانی پور -قهرمانی-قاسم نژاد

برای دریافت پاورپوینت آمورش مهارت های نوشتاری پایۀ هشتم روی اینجا کلیک کنید.تاريخ : شنبه دوازدهم مهر 1393 | 20:11 | نویسنده : گروه استان: کیانی پور -قهرمانی-قاسم نژاد
برای دریافت پاورپوینت آمورش مهارت های نوشتاری پایۀ هفتم روی اینجا کلیک کنید.تاريخ : شنبه دوازدهم مهر 1393 | 20:4 | نویسنده : گروه استان: کیانی پور -قهرمانی-قاسم نژاد
 

برای دریافت كتاب آموزش مهارت های نوشتاری پایۀ هشتم روی اینجا کلیک کنید.تاريخ : شنبه دوازدهم مهر 1393 | 19:41 | نویسنده : گروه استان: کیانی پور -قهرمانی-قاسم نژاد
برای دریافت فایل های كتاب آموزش مهارت های نوشتاری پایۀ هفتم روی اینجا کلیک کنید.تاريخ : شنبه دوازدهم مهر 1393 | 13:56 | نویسنده : گروه استان: کیانی پور -قهرمانی-قاسم نژاد
 

عید قربان ، پرشکوه ترین ایثار و زیباترین جلوۀ تعبّد در برابر خالق یکتا

بر شما همکاران محترم مبارک باد

 تاريخ : یکشنبه سی ام شهریور 1393 | 13:37 | نویسنده : گروه استان: کیانی پور -قهرمانی-قاسم نژاد

به نام خدا

بوی ماه مهر

آرام آرام صدای پای مهر در کوچه پس کوچه های شهر می پیچد. مهر، شمیم مهربانی می پراکند و عطر بهاری را پیچیده در بادهای پاییزی به رسم چشم روشنی به خانه هایمان می آورد. بوی دوستی، بوی باران، بوی بادهای سرگردان که راه گم کرده اند و از لابه لای پنجره هایمان گاه و بی گاه می گذرند؛ به مشام می رسد.

در آغازین لحظه های مهر، فرشتگان متواضعانه بال می گسترانند؛ تا آنان که کوله را برای خوشه چینی از خرمن دانایی آورده اند؛ با گام های خود متین و استوار بر اوج قله های دانستن صعود کنند.

آی مردم به گوش باشید که مهر با همۀ مهربانی اش به دیدار شهرمان آمده، مبادا از کاروان محبتش جا بمانید. مبادا دل هایتان میان سنگ و صخره های دنیا گیر کند و یک عمر پشیمانی نصیبتان گردد. بیایید تا همگام با رهروان و مسافران وادی معرفت عازم شویم و در ساعت های دانستنشان شریک گردیم. بیایید این روزها که دشمنان ضحاک صفت از هر سو مغزها را نشانه گرفته اند؛ تا اندیشه های ناب نهال های تنومندمان را به یغما ببرند. بیایید و دست یاری به هم رسانیم و سدّی شویم در برابر نفوذشان و مانع از خورده شدن مغزهای متفکّر جوانانمان.

   آری مهر آمده است پس بیایید در این روزهای خجسته، دست به دست هم دهیم به مهر و میهن خویش را کنیم آباد.

آعاز سال تحصیلی جدید بر شما مبارک، امید آن که لحظه هایتان سرشار از شادکامی و موفقیّت باشد.

مهرتان مهر افزون باد

 تاريخ : چهارشنبه پانزدهم مرداد 1393 | 13:4 | نویسنده : گروه استان: کیانی پور -قهرمانی-قاسم نژاد

به نام خدا

با عرض سلام و احترام و تبریک خدمت همکاران محترم

به اطّلاع می رساند ، گروه آموزشی درس زبان و ادبیّات فارسی استان کرمانشاه

در سال تحصیلی 93-92 رتبه ی دوم ارزشیابی استان های کشور در پایگاه

کیفیّت بخشی به فرآیند آموزش ادبیّات فارسی متوسطه ی اوّل را کسب

نموده اند.از تمامی همکارانی که در کسب این رتبه نقش داشته اند ، تقدیر

و تشکّر می گردد.به امید همراهی و همکاری بیش تر شما دبیران توانمند و کوشا

در ادامه ی این راه و تداوم این موفقیّت.

               سربلند و پیروز باشید ، سرگروه آموزشی استان : ولی کیانی پورتاريخ : پنجشنبه بیست و نهم خرداد 1393 | 12:43 | نویسنده : گروه استان: کیانی پور -قهرمانی-قاسم نژاد

به نام خدا

نتایج ارزشیابی عملکرد سالیانه ی گروه درسی زبان و ادبیّات فارسی  

دوره ی متوسطه ی اوّل شهرستان / نواحی / مناطق استان کرمانشاه

  در سال تحصیلی 93-92     

 

ردیف

شهرستان / نواحی / مناطق

امتیاز

رتبه

1

اسلام آباد غرب

100

اوّل

2

ناحیه 3

90

دوم

3

ناحیه 2

87

سوم

4

حمیل

84

-

5

روانسر

64

-

6

سنقر

62

-

7

ناحیه 1

62

-

8

بیستون

61

-

9

جوانرود

57

-

10

گهواره

55

-

11

کنگاور

54

-

12

هرسین

53

-

13

ماهیدشت

52

-

14

صحنه

51

-

15

گواور

50

-

16

گیلان غرب

49

-

17

قصرشیرین

41

-

18

باینگان

39

-

19

دینور

39

-

20

سرپل ذهاب

39

-

21

پاوه

31

-

22

نوسود

26

-

23

دالاهو

24

-

24

ثلاث باباجانی

6

-تاريخ : پنجشنبه هجدهم اردیبهشت 1393 | 9:8 | نویسنده : گروه استان: کیانی پور -قهرمانی-قاسم نژاد
 

برای دریافت فایل های نمونه سؤالات برگزیده املای فارسی کلاس هفتم اینجا کلیک کنید.تاريخ : جمعه دوازدهم اردیبهشت 1393 | 10:12 | نویسنده : گروه استان: کیانی پور -قهرمانی-قاسم نژاد

سلامی چو نورِ دل پارسایان

خجسته روز و هفته ی نورآوران و روشنی بخشانِ جان ، بر شما فرّخ دلانِ فرخنده پیام ، آموزگاران مهربان و دبیران ارجمند ، همراهان همیشگی پهنه ی فکر و فرهنگ گرامی باد  و یاد استاد شهید مرتضی مطهری تا هماره مانا باد.

می توان در سایه آموختن / گنج عشق جاودان اندوختن
از پدر ، گر قالب تن یافتیم / از معلّم ، جان روشن یافتیم
یک پدر، بخشنده ی آب و گل است / یک پدر، روشنگر جان و دل است
 
                                                                   (استاد شهریار)تاريخ : شنبه ششم اردیبهشت 1393 | 12:1 | نویسنده : گروه استان: کیانی پور -قهرمانی-قاسم نژاد

برای دریافت فرم ارزشیابی عملکرد سالیانه  ی گروه آموزشی درس زبان و ادبيّات فارسي دوره ی متوسطه

اوّل نواحی و مناطق استان کرمانشاه اینجا کلیک کنید.تاريخ : جمعه بیست و نهم فروردین 1393 | 13:36 | نویسنده : سرگروه آموزشی شهرستان اسلام آباد( همت خواه)

مدارا و تساهل در ديوان حافظ شيرازي

رضاهمت خواه

چکيده

در ادبيات و آثار ادبي جهان ، آموزه ها و نکات حکمي و اخلاقي فراواني وجود دارد که ريشه در نفس و ذات انسان دارد يکي از اين صفات ، نرم خويي و مدارا است که به توصيه ي قرآن کريم در کنار شدت و حدّت امري لازم شمرده شده است. آنچه که در اين مقاله مختصر بررسي مي شود، مؤلفه هاي «مدارا و تساهل» از ديدگاه حافظ شيرازي در ديوان اشعار با ذکر شواهد و ابيات متعدد در معني مورد نظر است تساهل و عوامل آن در نگاه حافظ ريشه در اجتماع دارد و مظاهر خود را در چهار مقوله ي ديني ، اخلاقي ،عرفاني و سياسي آشکار        مي سازد. حافظ انديشه اي بشري ، جهاني و اخلاقي دارد که توصيه در دين ، صفات اخلاقي نيکويي چون تساهل و مدارا ، بلند نظري ، آزاد انديشي ، خدمت به خلق ، کم آزاري ، حلم و بردباري در اشعار او جايگاهي خاص دارد. به طور کلي شيوه ي حافظ در حوزه ي دين و عرفان و اخلاق ، عابدانه ، عارفانه و اخلاق گرایانه مبتني بر اصلاح و خيرخواهي به دور از هر گونه تعصب و قشري نگري است . در زمينه سياست و انديشه ي سياسي روش اين شاعر بزرگ، مبارزه عليه بحران هاي سياسي و اجتماعي به شکل غير مستقيم با چاشني طنز است. در اين سبک مبارزه حافظ از بيرون جامعه ي دين مدار به اميد تأثير گذاري بيشتر و تنبه و آگاهي حريف انتقاد مي کند که اين خود نوعي مساهله و مصالحه است. حافظ اميدوار است که جهاني بسازد که انسان در آن اصلاح بپذيرد و به سعادت برسد.


واژگان کليدي : حافظ ، مدارا ، دين ، اخلاق ، سياست ، طنز

 ادامه مطلب
تاريخ : شنبه بیست و سوم فروردین 1393 | 12:46 | نویسنده : سرگروه آموزشی شهرستان اسلام آباد( همت خواه)

بررسی آرایه های ادبی (بدیع)در شعر کردی کلهری

رضا همت خواه

 چکيده

    اين مقاله با عنوان «آرايه هاي ادبي (بديع) در شعر کردي کلهري» در اشعار چهار شاعر بليغ و بديع سراي کلهر که آثارشان به کتابت رسيده و يا به صورت کتاب چاپ شده و در گويش محلّي از مفاخر ادبي ديار غرب ايران هستند ، نگاشته شده است و هدف شناساندن زيبايي هاي شعري و آرايه هاي ادبي موجود در اشعار شاعراني چون سيد يعقوب ماهيدشتي، شاکه و خان منصور، الماس خان کندوله اي و شامي کرمانشاهي است و بايد بدانيم که زبان کردي و گويش هاي آن ، يکي از اندک زبان هاي بومي ايران است که سامانه اي ادبي در آن پديد آمده است و کمابيش هر کدام از آثار شيرين زبان فارسي ، همتايي با زبان کردي يافته است؛ ليکن اين آثار بايد کاويده و شناخته شوند. اين پژوهش از انواع تحقيق کاربردي و به روش فیش برداری برداري و کتابخانه اي است.


واژگان کليدي: بديع، آرايه هاي لفظي، آرايه هاي معنوي، شعر کردي کلهري.


 

    ادامه مطلب
  • عکس بازیگران
  • استخدام بانک
  • قالب وبلاگ