گروه آموزشی زبان و ادبیّات فارسی
دورۀ اوّل متوسطه استان کرمانشاه 

[ دوشنبه بیست و پنجم خرداد ۱۳۹۴ ] [ 19:50 ] [ ولی کیانی پور - سرگروه استان ]

نوروزتان لبریز از عطر یاس باد!

پوستر دعای تحویل سال فاطمی

[ دوشنبه بیست و پنجم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 15:34 ] [ ولی کیانی پور - سرگروه استان ]
سبک گفتار و ذهن وزبان سخنوران در نگرش آنان به پدیده ها قابل تأمّل است.

فردوسی در مورد جمشید و نوروز، هنگامی که دیوان تختی ساخته و شاه رابدان به هوا می‌برندسروده است:
چو خورشید تابان میان هوا
نشسته بر او شاه فرمانروا
جهان انجمن شد بر تخت او
شگفتی فرو مانده از بخت او
به جمشید بر گوهر افشاندند
مران روز را «روز نو» خواندند
سر سال نو هرمز فرودین
برآسوده از رنج روی زمین
بزرگان به شادی بیاراستند
می‌و جام و رامشگران خواستند
چنین جشن فرخ از آن روزگار
به ما ماند از آن خسروان یادگار

که روحیۀ حماسی و شادباشی در آن هویداست.

از خیام است:
بر چهره‌ی گل نسیم نوروز خوش است
در صحن چمن روی دل‌افروز خوش است
از دی که گذشت هرچه گویی خوش نیست
خوش باش و ز دی مگو که امروز خوش است

که خیام غنیمت شمردن وقت را ندا می زندو ویژگی های رباعیات خیامی رادر این سروده می توان حس کرد.

و سعدی نیز درباره‌ی نوروز چنین سروده است:

علم دولت نوروز به صحرا برخاست
زحمت لشکر سرما ز سر ما برخاست
بر عروسان چمن بست صبا هر گهری
که به غواصی ابر از دل دریا برخاست
تا رباید گله‌ی‌ قاقم برف از سر کوه
بزک تابش خورشید به یغما برخاست

و این ابیات از منوچهری است:
آمده نوروز ماه با گل سوری به هم
باده‌ی سوری بگیر، بر گل سوری بچم...
نوروز روزگار نشاط است و ایمنی
پوشیده ابر دشت به دیبای ارمنی

نوروز درآمد‌ای منوچهری
با لاله‌ی لعل و با گل حمری

منوچهری را شاعر طبیعت گفته اند که دیوانش پراز نام گیاهان وگل هاست.در این چند بیت ویژگی های سبکی او عریان است.

[ یکشنبه نهم فروردین ۱۳۹۴ ] [ 19:7 ] [ نادر دولتیاری (سرگروه هرسین) ]
نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی
که بسی گل بدمد باز و تو در گل باشی


من نگویم که کنون با که نشین و چه بنوش
که تو خود دانی اگر زیرک و عاقل باشی


چنگ در پرده همین می‌دهدت پند ولی
وعظت آن گاه کند سود که قابل باشی


در چمن هر ورقی دفتر حالی دگر است
حیف باشد که ز کار همه غافل باشی


نقد عمرت ببرد غصه دنیا به گزاف
گر شب و روز در این قصه مشکل باشی


گر چه راهیست پر از بیم ز ما تا بر دوست
رفتن آسان بود ار واقف منزل باشی


حافظا گر مدد از بخت بلندت باشد
صید آن شاهد مطبوع شمایل باشی

 

[ سه شنبه چهارم فروردین ۱۳۹۴ ] [ 21:6 ] [ فاتح ایزدی (سرگروه روانسر) ]
بوی باران بوی سبزه بوی خاک
شاخه های شسته باران خورده پاک
آسمان آبی و ابر سپید
برگهای سبز بید
عطر نرگس رقص باد
نغمه شوق پرستو های شاد
خلوت گرم کبوترهای مست
نرم نرمک می رسد اینک بهار
خوش به حال روزگار
خوش به حال چشمه ها و دشت ها
خوش به حال دانه ها و سبزه ها
خوش به حال غنچه های نیمه باز
خوش به حال دختر میخک که می خندد به ناز
خوش به حال جام لبریز از شراب
خوش به حال آفتاب
ای دل من گرچه در این روزگار
جامه رنگین نمی پوشی به کام
باده رنگین نمی نوشی ز جام
نقل و سبزه در میان سفره نیست
جامت از آن می که می باید تهی است
ای دریغ از تو اگر چون گل نرقصی با نسیم
ای دریغ از من اگر مستم نسازد آفتاب
ای دریغ از ما اگر کامی نگیریم از بهار
گر نکویی شیشه غم را به سنگ
هفت رنگش میشود هفتاد رنگ 

 

شعر از فریدون مشیری

[ جمعه بیست و نهم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 16:15 ] [ سجاد تال (سرگروه سرپل ذهاب) ]
 

بهاران خجسته باد.....

 
می شنوی؟ آهنگ زندگی ازراه، ازکوه، ازنجوای جویبار، ازذره تاانبوه، ازتپش ثانیه هابا یامقلب القلوب.عارفانه نویدبصیرت خداگون رامی دهدودراین دیگرگونه شدن هستی انسان بی تردیدآیات سرشار حول حالنا رادرنمازاجابت، به قامت بی بدیل یکتای هنرمند، خاضعانه باهمهمه ی سکوت آغازین می سراید ودرپای سجاده سبز بهار،اذان شکررادرگوش سروزمزمه می کند     
دستهایتان سرشاربهارینه های دعا     
                     
     سودابه قهرمانی عضوگروه ادبیات 
[ سه شنبه بیست و ششم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 13:22 ] [ سودابه قهرمانی(عضو گروه استان) ]
برای دریافت فایل کتاب تکمیلی فارسی پایۀ هفتم ویژۀ مدارس استعدادهای درخشان روی اینجا کلیک کنید.


برچسب‌ها: کتاب تکمیلی فارسی پایۀ هفتم ویژۀ مدارس استعدادهای
[ دوشنبه بیست و پنجم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 15:30 ] [ ولی کیانی پور - سرگروه استان ]

تصویر

رخشنده اعتصامی مشهور به پروین اعتصامی از شاعران بسیار نامی معاصر در روز 25 اسفند سال 1285 شمسی در تبریز تولد یافت و از ابتدا زیر نظر پدر دانشمند خود -که با انتشار کتاب (تربیت نسوان) اعتقاد و آگاهی خود را به لزوم تربیت دختران نشان داده بود- رشد کرد.

در کودکی با پدر به تهران آمد. ادبیات فارسی و ادبیات عرب را نزد وی فرا گرفت و از محضر ارباب فضل و دانش که در خانۀ پدرش گرد می آمدند بهره ها یافت و همواره آنان را از قریحۀ سرشار و استعداد خارق العادۀ خویش دچار حیرت می ساخت. در هشت سالگی به شعر گفتن پرداخت و مخصوصاً با به نظم کشیدن قطعات زیبا و لطیف که پدرش از کتب خارجی (فرنگی- ترکی و عربی) ترجمه می کرد طبع آزمائی می نمود و به پرورش ذوق می پرداخت.

در سال 1314 چاپ اول دیوان پروین اعتصامی، شاعرتوانای ایران، به همت پدر ادیب و گرانمایه اش انتشار یافت. ، پروین مدتی در کتابخانه دانشسرای عالی تهران سمت کتابداری داشت و به کار سرودن اشعار خود نیز ادامه می داد.

پروین در قصایدش پیرو سبک متقدمین به ویژه ناصرخسرو است و اشعارش بیشتر شامل مضامین اخلاقی و عرفانی می باشد. پروین موضوعات حکمتی و اخلاقی را با چنان زبان ساده و شیوایی بیان می دارد که خواننده را از هر طبقه تحت تاثیر قرار می دهد. او در قدرت کلام و چیره دستی بر صنایع و آداب سخنوری همپایۀ گویندگان نامدار قرار داشته و در این میان به مناظره توجه خاص دارد و این شیوه  را که شیوۀشاعران شمال و غرب ایران بود احیاء می نماید. پروین تحت تاثیر سعدی و حافظ بوده و اشعارش ترکیبی است از دوسبک خراسانی و سبک عراقی .

دیوان اشعار اعتصامی  شامل 6500 بیت از قصیده و مثنوی و قطعه است.

 

ای خوشا خاطر ز نور علم مشحون داشتن

تیرگیها را ازین اقلیم بیرون داشتن

همچو موسی بودن از نور تجلّی تابناک

گفتگوها با خدا در کوه و هامون داشتن

پاک کردن خویش را ز آلودگیهای زمین

خانه چون خورشید در اقطار گردون داشتن

عقل را بازارگان کردن ببازار وجود

نفس را بردن برین بازار و مغبون داشتن

بی حضور کیمیا، از هر مسی زر ساختن

بی وجود گوهر و زر، گنج قارون داشتن

گشتن اندر کان معنی گوهری عالمفروز

هر زمانی پرتو و تابی دگرگون داشتن

عقل و علم و هوش را بایکدیگر آمیختن

جان و دل را زنده زین جانبخش معجون داشتن

چون نهالی تازه، در پاداش رنج باغبان

شاخه‌های خرد خویش از بار، وارون داشتن

هر کجا دیوست، آنجا نور یزدانی شدن

هر کجا مار است، آنجا حکم افسون داشتن

پروین اعتصامی

[ یکشنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 9:5 ] [ پروین قاسم نژاد (عضو گروه استان) ]

خدا کند که بهار رسیدنش برسد

شب تولد چشمان روشنش برسد

چو گرد بر سر راهش نشسته ام شب و روز

به این امید که دستم به دامنش برسد

هزار دست پر از خواهشند و گوش به زنگ

که آن انارترین روز چیدنش برسد

چه سالها که درین دشت ، خوشه چین ماندم

که دست خالی شوقم به خرمنش برسد

بر این مشام و بر این جان چه میشود یارب!

نسیمی از چمنش بویی از تنش برسد

خدای من دل چشم انتظار من تا چند

به دور دست فلک بانگ شیونش برسد؟

چقدر بر لب این جاده منتظر ماندن؟

خدا کند که از آن دور توسنش برسد

سعید بیابانکی

 

[ جمعه بیست و دوم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 0:23 ] [ پروین قاسم نژاد (عضو گروه استان) ]

 

باز کن پنجره ها را که نسیم

 

روز میلاد اقاقی ها را


جشن می گیرد... 


هیچ یادت هست


که زمین را عطشی وحشی سوخت


برگ ها پژمردند


تشنگی با جگر خاک چه کرد


هیچ یادت هست


توی تاریکی شب های بلند


سیلی سرما با تاک چه کرد


هیچ یادت هست


حالیا معجزه باران را باور کن


و سخاوت را در چشم چمنزار ببین...

 

                                  فریدون مشیری

 

[ پنجشنبه بیست و یکم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 10:53 ] [ پروین قاسم نژاد (عضو گروه استان) ]

 

نام کتاب:کلاس انشا (برای دانش آموزان دوره راهنمایی)

نویسنده:حسین فرخ مهر

انتشارات:اصفهان: نوشته، 182ص

 

درست وزیبا نوشتن خواستۀدانش آموزان،والدین و معلّمان است.معلّمان علاقه مندهمواره برای

جذّاب سازی «درس انشا»تلاش ها کرده واولیا به دنبال یافتن کتاب هایی هستندکه فرزندانشان

را با شیوه های انشانویسی آشنا کنند.کتاب حاضردر زمینۀ درس انشا در9 فصل با این عنوان ها

نگارش یافته است:چگونه بایدشروع کرد،سر نخ ها کدام اند، قالب ها ،زیبا نویسی،دیدن ، شنیدن

واندیشیدن، واژه ها، جمله نویسی، و... .

[ پنجشنبه بیست و یکم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 8:8 ] [ پروین قاسم نژاد (عضو گروه استان) ]
 

دردهای من

 جامه نیستند

 تا ز تن در آورم

 چامه و چکامه نیستند

 تا به رشته ی سخن درآورم

 نعره نیستند

 تا ز نای جان بر آورم

 دردهای من نگفتنی

 دردهای من نهفتنی است

  (قیصر امین پور)

 

[ دوشنبه هجدهم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 10:0 ] [ نادر دولتیاری (سرگروه هرسین) ]

 _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_سلام عزيزان خيلي خوش آمديد تصاويرمتحرك شباهنگ www.shabahang20.blogfa.com _*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_

 

نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی

که بسی گل بدمد باز و تو در گل باشی

من نگویم که کنون با که نشین و چه بنوش

که تو خود دانی اگر زیرک و عاقل باشی

چنگ در پرده همین می‌دهدت پند ولی

وعظت آن گاه کند سود که قابل باشی

در چمن هر ورقی دفتر حالی دگر است

حیف باشد که ز کار همه غافل باشی

نقد عمرت ببرد غصه دنیا به گزاف

گر شب و روز در این قصه مشکل باشی

گر چه راهیست پر از بیم ز ما تا بر دوست

رفتن آسان بود ار واقف منزل باشی

حافظا گر مدد از بخت بلندت باشد

صید آن شاهد مطبوع شمایل باشی

حافظ

[ یکشنبه هفدهم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 14:44 ] [ پریوش اسدی (سرگروه ناحیه یک) ]

 

عنوان: کتاب کوچک برای داستان نویسی

نویسنده: فریدون عموزاده خلیلی

انتشارات:تهران:کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان،91

 

این کتاب می خواهد دربارۀ داستان نویسی فشرده حرف بزند،نه مفصل. از « داستان نویسی »

صحبت می کند نه خود«داستان»این دوباهم خیلی فرق دارند.فرق اولشان این است که دربارۀ

«داستان»معمولا«حرف می زنند»ولی دربارۀ«داستان نویسی»حرف نمی زنند.

دراین کتاب نویسنده قصددارد راه وروش قصه نویسی وشیوه های آن رابرای نوجوانان توضیح

دهد.(کتاب دارای 144صفحه می باشد).

کتاب نامه رشد

[ یکشنبه هفدهم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 12:36 ] [ پروین قاسم نژاد (عضو گروه استان) ]

 

به قول پرستو: بهار آمده!

 

چه شد؟ خاک از خواب بیدار شد
به خود گفت: انگار من زنده ام!
دوباره شکفته است گل از گلم
ببین بوی گل می دهد خنده ام!

نوشتند چون حرف ناگفته ای
گل لاله را بر لب جویبار
چه شد؟ باز انگار آتش گرفت
همه گل به گل دامن سبزه زار

چنین گفت در گوش گل، غنچه ای:
نسیمی مرا قلقلک می دهد
زمین زیر پایم نفس می کشد
هوا بوی باد خنک می دهد

صدای نفس های نرم نسیم
به بازیگری گفت: اینک منم!
که با دست های نوازشگرم
گلی بر سر شاخه ها می زنم!

از این سوره ی سبز و آیات سرخ
کتاب زمین پر علامت شده
زمین گفت: شاید بهشت است این!
زمان گفت: گویا قیامت شده!

زمین فکر کرد: آسمانی شده
کبوتر گمان کرد: آبی شده
دل سنگ حس کرد: جاری شده
گل احساس کرد: آفتابی شده

به چشم زمین: برف ها آب شد!
به فکر کویر: آبشار آمده!
به ذهن کلاغان: زمستان گذشت!
به قول پرستو: بهار آمده!

 قیصر امین پور

[ یکشنبه هفدهم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 8:29 ] [ پروین قاسم نژاد (عضو گروه استان) ]

 

محمدباقر میرزا خسروی کرمانشاهی

محمّدباقر میرزا خسروی کرمانشاهی یا محمّد باقر میرزا دولتشاه، متخلّص به خسروی (زاده:

۱۲۲۸ خورشیدی درکرمانشاه، درگذشت: ۱۲۹۸ خورشیدی درتهران)ادیب، نویسنده، شاعرایرانی

در قرن سیزدهم و چهاردهم هجری بود. وی یکی از پیشوایان نثر نو ادبی و نویسندهٔ نخستین

رمان تاریخی در تاریخ ادبیات ایران محسوب می‌شود.

محمد باقر میرزا در سال ۱۲۶۶ قمری در کرمانشاه  بدنیا آمد. وی فرزند شاهزاده محمد رحیم

میرزا بود که پسر محمد علی میرزای دولتشاه فرزند فتحعلی شاه قاجار محسوب می‌شد.

 تحصیلات خویش را در زادگاهش، شهر کرمانشاه آغاز نمود و در ادبیات عربی و فارسی و صرف

و نحو و معانی و بیان و عروض و حکمت سرآمد شد. وی از آغاز جوانی علی‌رغم مخالفت پدر، به

شعر و شاعری رغبت داشت و گاهی ابیاتی می‌سرود، تا اینکه حسینقلی سلطانی کلهر او را به

سرودن شعر تشویق کرد و تخلص خسروی را برای وی انتخاب نمود.

علاءالدوله، حاکم کرمانشاه  که شیفته اخلاق و معلومات خسروی شده بود، او را به دارالحکومه

کرمانشاه دعوت کرد و به ریاست دارالانشاء منصوبش نمود. همچنین در اوایل سال ۱۳۱۹ هجری

قمری، هنگامیکه علاءالدوله به ایالت فارس منتقل شد، خسروی را نیز با خود برد. بدین ترتیب وی

مدتی در فارس اقامت گزید. بعدها وی سفری هم به عراق عرب نمود و چندی نیز در آنجا مأوی

داشت و سپس به زادگاه خویش، شهر کرمانشاه بازگشت.

وی به استثنای همین اقامت‌های خویش در فارس و عراق عجم، و به جز اقامت اجباریش در

سالهای پایانی عمر در تهران تقریباً تمام عمر خویش را در کرمانشاه به سر برد.

نگارش نخستین رمان تاریخی ایران

پس از بازگشت به کرمانشاه محمد باقر میرزا خسروی نگارش یک رمان تاریخی را با عنوان

شمس و طغرا آغاز نمود. در سالهای بعد وی مجلدات دیگری نیز بدین رمان افزود، و این رمان را

بصورت یک مجموعه سه جلدی درآورد.

این اثر خسروی که نخستین رمان تاریخی ایران به شمار می‌رود، در سال ۱۲۸۷ نوشته شد و در

آن دوره آشفته حمله مغول به ایران ترسیم شده‌است. با اینکه زمینه اثر تاریخی بود، اما خسروی

آن را با روایت داستانی عاشقانه و گیرا، که سرشار از ماجراهای هیجان آفرین بود، همراه کرد.

عنوان مجلدات بعدی شمس و طغرا، ماری و نیسی و طغرل و همای بود وقایع داستان دوره ۲۴

ساله‌ای از قرن هفتم هجری و عهد حکومت آبش خاتون آخرین اتابک از سلسله سلغریان و دختر

اتابک سعد بن ابوبکر در فارس را دربرمی گیرد و داستان در این سالها که مصادف با روزگار

فرمانروایی آباقاخان و احمد تکوار و ارغون شاه از ایلخانان مغول است، اتفاق می‌افتد.

غیر از رمان فوق، مجموعه شعری هم تحت عنوان دیوان اشعار خسروی در شهریور ۱۳۰۴ در

تهران چاپ می‌کند.

در هنگام حمله روس‌ها به غرب ایران، خسروی که از گفتن حرف حق و اظهار وطنخواهی پروا و

تقیه نداشت، طرف بغض بیگانگان واقع شد و پس از مدتی فرار در کوه و صحرا، و تحمل مصائب و

مشقات بی شمار، گرفتار گشت. وی مدتی در کرمانشاهان و چندی نیز در همدان محبوس بود.

عاقبت او را به شرط جلای وطن و اقامت در تهران آزاد کردند. بدین ترتیب وی به تهران مهاجرت

کرد و بقیه عمر خویش را در تهران به مطالعه و مجالست با دانشمندان گذراند.

سرانجام وی در سن ۷۲ سالگی و به سال ۱۳۳۸ قمری در شهرستان تهران چشم بر دنیا

فروبست و در مقبره ابن بابویه دفن گردید.

دیگرآثارش

  • ·   دیبای خسروی
  • ·   شرح احوال حسینقلی خان جهانسوزشاه
  • ·    تشریح العلل
  • ·    اقبال نامه
  • ·    الهیئة والاسلام (ترجمه)

 


موضوعات مرتبط: تولید درس آزاد
[ جمعه پانزدهم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 21:48 ] [ پروین قاسم نژاد (عضو گروه استان) ]
باز غروب جمعه و فصل بی قراریها        

 باز آوای محزون چشم انتظاریها

دوباره آسمان ابری هوا دلگیرتر

فضای سردبی روح خشکسالی ها        

چون کویرم لبم سرشاردعای باران  

 زمین هم سجدگاه خیس نماز ارغونی ها

نسیم شب رنگ طوفان و غم گرفته

باز هجوم مفرط تنهایی و بی غمگساری ها

کجامی رودپای خیال بی مدددوست خدایا    

 باز ناله ی شبگیر و مات قناری ها

 

                   دلنیا

[ جمعه پانزدهم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 15:22 ] [ سودابه قهرمانی(عضو گروه استان) ]

شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) تسلیت باد.

[ جمعه پانزدهم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 15:6 ] [ سودابه قهرمانی(عضو گروه استان) ]

از دیرباز تاکنون ، یکی از دشواری های ادبیات برای متخصصان این حوزه ، ارائه ی تعریفی متقن در باب شعر بوده است ؛ تعریفی که آنچنان جامع و بی چون و چرا باشد که علایق و سلایق متنوع ادبی را دربر بگیرد. گرچه این آرمان تاکنون محقق نگردیده است اما نگاهی به تاریخ ادبیات تمام ملل در اعصار مختلف، نشان از آن دارد که آنچه بیش از همه در محور تعریف شعر قرار گرفته است، شکل و فرم و دیگری محتوا و اندیشه ی مسلط بر شعر است که در هر عصری لباسی نو بر تن کرده است و از زندگی و پیرامون شاعر در خودآگاه و ناخودآگاه او و پس از آن در آثارش نفوذ یافته است.


ادامه مطلب
[ چهارشنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 17:53 ] [ سارا حسینی ( سرگروه گهواره ) ]

[ دوشنبه یازدهم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 21:25 ] [ نادر دولتیاری (سرگروه هرسین) ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

این پنجره برای ارتباط با دبیران گرامی زبان و ادبیّات فارسی دورۀ اوّل متوسطه گشوده شده است.
برچسب‌ها وب
93 (2)
امکانات وبدر اين وبلاگ
در كل اينترنت